Monier

MonierMonier

Monier is wereldwijd nummer één in de levering van producten voor hellende daken. MONIER, met hoofdkantoor in Duitsland, telt 9.667 werknemers die actief zijn in 42 landen op 4 continenten. Haar 151 ontwikkel- en productiecentra zijn verdeeld over 35 landen. De groepsomzet bedroeg in 2009 1.245 miljoen euro. De Nederlandse organisatie van MONIER heeft een verkoopkantoor in Montfoort en productielocaties in het zuiden en westen van het land en in België

Garanties

MONIER verleent op de dakpannen 30 jaar garantie met betrekking tot waterdichtheid, vorstbestendigheid en weerstand tegen breuk, conform de verwerkingsnorm BRL 1513, EN 490 voor betonnen pannen en EN 1304 voor keramische pannen. Voor alle daksysteemcomponenten geldt een weerbestendigheidsgarantie plus een garantie tegen materiaal- en/of productiefouten voor een termijn van 15 jaar. Behalve de productgarantie biedt MONIER ook de voorwaardelijk Daksysteemgarantie aan. Deze garantie omvat een periode van 15 jaar

Topkwaliteit

In het productenscala van MONIER treft u een breed assortiment van keramische en betondakpannen aan. Daarnaast leveren wij een uitgebreid assortiment daksysteemcomponenten waarmee alle functies die het dak moet vervullen op technisch verantwoorde wijze worden ondersteund. Deze daksysteemcomponenten zijn waar nodig ook in esthetisch opzicht afgestemd op de dakpannen waarmee ze in combinatie worden verwerkt. Onze adviseurs kunnen u ook informeren over leveringsmogelijkheden van MONIER voor zonne-energiesystemen en dakelementen. Alle producten worden sinds jaar en dag vervaardigd volgens de strengste kwaliteitsnormen, gericht op duurzaamheid en op onderlinge afstemming van de diverse componenten. Onafhankelijke tests, maar bijvoorbeeld ook tests in een unieke, eigen wind- en regentunnel, houden ons voortdurend bij de les. De topkwaliteit is geborgd in certificaten en normen zoals:

  • ISO 9001 voor de gehele organisatie;
  • CE-markering en KOMO voor de producten;
  • EN 490, EN 1304 voor de dakpannnen;
  • BRL 1513 voor de verwerking van de dakpannen;
  • ISO 14001